Order gỗ về xưởng cho khách

Để đảm bảo tính trung thực trên mỗi đơn hàng chúng tôi đều luôn cập nhật quad trình nhập vật tư vật liệu về. Và Order đến chính khách hàng hay chủ đầu tư sử dụng.
Nếu khách hàng bận không xuống xem trực tiếp được, thì khi hàng về xưởng chúng tôi đều quay phim chụp ảnh gửi cho khách hàng xem đúng mẫu mã, chất liệu sản phẩm khác chọn không.

Danh mục: